Bryggor


Rörbryggor, gångbryggor och transportbryggor är i princip parallellfackverk med typsektioner.

Bryggorna kan tillverkas med fri spännvidd upp till ca. 50 meter och levereras komplett med infästningsplattor, vindförband, eventuella gångbanor och räcken.

Typsektioner

Våra bryggor tillverkas i fyra olika varianter och möter de flesta krav och anpassningsområden.

  • Typ 1
  • Typ 2
  • Typ 3
  • Typ 4