Parallellfagverk

Parallellfagverk


Generelt om parallellfagverk

Parallellfagverk brukes til flate tak og pulttak, med i prinsippet valgfri helling. Erstatter valsede profiler fra ca. 7 m og oppover.

MAKUs fagverksbjelker produseres etter kundens ønske i hvert enkelt tilfelle med hensyn til spennvidde og høyde.

Dimensjoneringstabeller

Samtlige dimensjoneringstabeller er utformet i henhold til sikkerhetsklasse 3.

I tabellene er det tre ulike høyder for hver spennvidde. Dette er veiledende verdier for dimensjonering.

Interpolering mellom tabellverdier er mulig, men for å være på den sikre siden bør man velge nærmeste høyere verdi i tabellen.

Dimensjoneringstabellene kan brukes til både fagverk med buet undergurt og fagverk med tosidig fall.

Sertifisering

MAKU STÅL AB er sertifisert i henhold til EN 1090. Det gir deg som kunde et bevis på at kravene som stilles til bærende stålkonstruksjoner i EN 1090 oppfylles. Alle fagverk CE-merkes.

Overflatebehandling

Forbehandling: Kuleblåsing etter sveising.
Ferdigbearbeiding: Sprøytemaling rett etter sandblåsing.
Se eget overflatebehandlingsprogram for MAKUs standardfarger.

Kontroll

Produksjonskontrollen er beskrevet i tillegg ZA til den harmoniserte europastandarden EN 1090-1:2009+A1:2011 og EN 1090-2:2008+A1.

Dimensjonering

 • Oppleggsdetaljer

 • Seksjon

Forutsetninger

 1. Teoretisk spennvidde
 2. Belastningsbredde
 3. Takhelling
 4. Takbelegg (egenvekt)
  Ved åstak: avstand mellom takåser
 5. Snøsone
 6. Installasjoner
  Ekstra last fra hengebane e.l.
 7. Vindlast
  Avhenger av bygningens høyde og geografiske plassering
 8. Sikkerhetsklasse (S2 eller S3)
  Samtlige dimensjoneringstabeller er utformet iht. S3.

Konstruksjonsservice

MAKUs konstruksjonsservice kan anbefale valg av bjelke hvis du svarer på følgende 8 spørsmål.

Vi tilbyr en forenklet beregnings- og tilbudsveiledning for noen av våre fagverkstyper her på hjemmesiden. Klikk på knappen under for å komme til veiledningen:

Velg riktig fagverk!

Betegnelse

MAKU U 90-80-50-750

Forklaring av betegnelse
MAKU U 90 - 80 - 50 - 750
    |   |   |   |
    Overgurt
L-90-90-9
  Undergurt
L-80-80-8
  Diagonal U50   Bjelkehøyde

Nedbøyning

Fagverksbjelken får normalt overhøyde for egenvekt tak + halv redusert snølast.

Vindlast

Når den oppadgående vindlasten er større enn takets egenvekt, blir undergurten trykket. Da må rammens sidestabilitet kontrolleres.

I de fleste tilfeller løses dette med innspenning av bjelken i takplatene eller takåsene.

Denne kontrollen av fester utføres av MAKUs konstruksjonskontor.

Sidestabilitet under montering

Takbjelker med spennvidde på over ca. 15 meter må normalt stabiliseres med provisorisk staging under monteringen. Ved mangelfull staging kan vindlast eller tverrkraft på stor vertikallast (f.eks. lettbetongelementer) føre til at hele bygningen eller enkeltdeler raser sammen.

Hvis midlertidig staging er nødvendig, avhenger eventuelt omfang av monteringsrekkefølgen og hvordan den ferdige konstruksjonen er stabilisert.

Stagingsforskrifter angis på MAKUs tegninger.

Åstak

Sidestabiliteten til overgurten må alltid tas med i beregningen. Rammen antas å være sidestaget av takbelegget (takplater, takåser osv.).

Dimensjoneringstabellene er utformet for jevnt fordelt last, samt for enkelte ulike åsdelinger per spennvidde.

Knutepunktene i fagverket må alltid tilpasses etter åsdelingen. Annen åsdeling enn angitt i tabellen kan naturligvis forekomme, velg i så fall nærmeste høyere åsdeling for å være på den sikre siden.

Eksempel på fasade- og takkledning for fagverk med buet overgurt

Forankringsdetaljer

Overflatebehandling

Makus stålkonstruksjoner rustbeskyttes rett etter kuleblåsingen og ferdigmales til valgfri miljøklasse.


Rustbeskyttelsessystem

Andre rustbeskyttelsessystemer kan også være tilgjengelig etter avtale.

Rustbeskyttelsessystem
Korrosivitetsklasse C1 C2 C3
Korrosivitet i miljøet Svært lav Lav Moderat
Eksempel på typiske miljøer – utendørs - Atmosfære med lite luftforurensning. Landlige områder Atmosfære med viss mengde salt eller moderat luftforurensning. Byområder og lett industrialiserte områder. Områder med noe påvirkning fra kysten.
Innendørs Oppvarmede lokaler med tørr luft og ubetydelige mengder forurensning, f.eks. kontorer, forretninger, skoler eller hoteller. Ikke-oppvarmede lokaler med vekslende temperatur og fuktighet. Lav forekomst av luftkondensasjon og lite luftforurensning, f.eks. idrettshaller eller lager. Lokaler med moderat fuktighet og noe luftforurensning fra produksjonsprosesser, f.eks. bryggerier, meierier eller vaskerier.
Rustbeskyttelsessystem - A2.01 A2.02 A3.02
Malingstype Alkyd Alkyd Alkyd Alkyd
Totalt malingslag 40 mym 80 mym 120 mym 160 mym

Farger

Fargekart med Makus standardfarger sendes ved forespørsel. Vi tilbyr følgende farger:

OBS! Fargene kan ikke gjengis nøyaktig på skjermen