Stålstommar


Stålstomme

Maku konstruerar och dimensionerar kompletta stålstommar för ej färdigprojekterade byggnader. Stomkomponenter såsom pelare, takbalk, traversbana, bjälklagsbalk, portomfattning och ingjutningsgods ingår i leveransen.

Förankring av fasad- och takmaterial

Fackverksbalkar och pelare förses med infästningsdetaljer för olika material och infästningssystem, helt enligt kundens önskemål.

Traversbana

Vi levererar traversbanor med räls och ändstopp.

Stålpelare

Stålpelare av HEA- eller VKR-profil tillverkas i exakt längd med påsvetsade fot- och topplattor.

Även konsoler för traversbanor och infästningsdetaljer för olika väggmaterial svetsas fast före blästring och målning.

Grundskruvar

Grundskruvar levereras vanligtvis med förborrad plywoodmall och lösa gängstänger med muttrar. Detta alternativ har fördelen att kantarmering går fri och möjliggör stor måttnoggrannhet i förhållande till formkant.

Stålstomme

Maku konstruerar och dimensionerar kompletta stålstommar för ej färdigprojekterade byggnader. Stomkomponenter såsom pelare, takbalk, traversbana, bjälklagsbalk, portomfattning och ingjutningsgods ingår i leveransen.


Förankring av fasad- och takmaterial

Fackverksbalkar och pelare förses med infästningsdetaljer för olika material och infästningssystem, helt enligt kundens önskemål.


Traversbana

Vi levererar traversbanor med räls och ändstopp.


Stålpelare

Stålpelare av HEA- eller VKR-profil tillverkas i exakt längd med påsvetsade fot- och topplattor.

Även konsoler för traversbanor och infästningsdetaljer för olika väggmaterial svetsas fast före blästring och målning.


Grundskruvar

Grundskruvar levereras vanligtvis med förborrad plywoodmall och lösa gängstänger med muttrar. Detta alternativ har fördelen att kantarmering går fri och möjliggör stor måttnoggrannhet i förhållande till formkant.