Fagverksdetaljer


Opplegg for sekundærfagverk på hovedfagverk

Når sekundærfagverk avveksles med hovedfagverk, plasseres ofte sekundærbjelkene oppå hovedfagverket.  Innfe stingen kan også gjøres i siden på hovedfagverket. Opplegg ovenpå foretrekkes med tanke på tilpasning.


Alternativt opplegg

Oppleggsfoten kan forlenges, slik at opplegget legges på samme nivå som undergurten.


Utkraging

Som standard har vi 70 mm som utkraging fra midten av opplegg. Dette målet kan endres.

Ved utkraging på opptil 1000 mm avhengig av overgurtens dimensjon forlenges kun overgurten. Større utkraging løses ved å strekke hele fagverket ut.


Bjelkeskjøt

Fagverk som er for lange til å transporteres i ett stykke (som regel over 36 m i Sverige, og 25 meter i Norge), lages med skrueforbindelser. Skrueforbindelser brukes også på kortere fagverk som skal varmforsinkes eller monteres på smale steder. Skruer inngår alltid i leveransen. Kvaliteten på skruene er 10.9.