Fackverksdetaljer


Upplag för sekundärfackverk på primärfackverk

När sekundärfackverk avväxlas med primärfackverk placeras oftast sekundärbalkarna ovanpå primärfackverket.  Infästning kan även göras i sidan på primärfackverket. Upplag ovanpå är att föredra pga. passning.


Alternativt upplag

Upplagsfoten kan längas så att upplaget läggs på samma nivå som underramen.


Överkragningar

Som standard har vi 70 mm som överkragning från centrum upplag. Det måttet kan ändras.

Vid överkragningar upp till 1000 mm beroende på överramens dimension längs endast överramen. Större överkragningar löser man med att förlänga hela fackverket ut.


Balkskarv

Fackverk som är för långa att transportera i en del (oftast över 36 m i Sverige, och 25 m i Norge) görs med skruvskarv. Skruvskarv förekommer även på fackverk som är kortare då de ska varmförzinkas eller monteras i trånga utrymmen. Skruv ingår alltid i leveransen. Kvalitén på skruvarna är 10.9.